Upit sinteriranje, pronađeno natuknica: 7

sinteriranje

sinteriranje (njem. Sintern, od srednjovisokonjemačkoga Sinter, Sinder: žeravica, troska), okrupnjavanje ...

keramika

keramika (grč. ϰεραμıϰὴ [τέχνη]: lončarsko umijeće, lončarstvo), anorganska nemetalna tvar; industrijski ...

mehanička tehnologija

mehanička tehnologija, stariji naziv za skup znanja, vještina te postupaka u preradbi metala, polimera, ...

okrupnjivanje

okrupnjivanje (aglomeracija), u tehnologiji, operacija procesne tehnike kojom od sitnijih čestica praškasta ...

peći

peći, uređaji za stvaranje topline i za postizanje visokih temperatura izgaranjem različitih vrsta goriva ...

peletiranje

peletiranje (prema engl. pellet: kuglica), okrupnjivanje praškastog ili finozrnatoga materijala u proizvod ...

strojarstvo

strojarstvo, stručna djelatnost i znanstvena disciplina koja obuhvaća projektiranje, proizvodnju i eksploataciju ...