Upit sintagma, pronađeno natuknica: 29

sintagma

sintagma (grč. σύνταγμα: red, uređivanje, ustrojavanje). 1. U lingvistici, opći naziv za skupinu riječi ...

Aristid iz Mileta

Aristid iz Mileta (grčki Ἀριστεíδης, Aristeídēs), grčki prozni pisac (II/I. st. pr. Kr.). Autor Miletskih ...

automatska obradba podataka

automatska obradba podataka (kratica AOP), naziv za informatičku djelatnost kakva se do pojave osobnih ...

curriculum

curriculum [kur:i'kulum] (lat.), tijek, slijed, kretanje nekoga ljudskoga životnog procesa, pa se prema ...

demokracija

demokracija (grč. δημοϰρατία: vladavina naroda), politička ideja o vladavini u kojoj sudjeluju svi članovi ...

euharistija

euharistija (grč. εὐχαρıστία: zahvaljivanje, zahvalna molitva), kršćanski naziv večere Gospodnje utemeljen ...

filozofija odgoja

filozofija odgoja, interdisciplinarno pedagogijsko-filozofijsko područje koje razmatra poimanje čovjeka ...

Friedan, Betty

Friedan [fri:'dən], Betty (pravo ime Bettye Naomi Goldstein), američka feministica (Peoria, Illinois, ...

Gassendi, Pierre

Gassendi [gas63338di'], Pierre (pravo ime Pierre Gassend), francuski matematičar, fizičar i filozof (Champtercier, ...

glagol

glagol (starosl. glagolъ: riječ) (lat. verbum), promjenljiva vrsta riječi kojom se označuje kakav proces, ...

(1)  2  3