Upit signal, pronađeno natuknica: 97

signal

signal (prema kasnolat. signalis: koji označava, bilježi). 1. Fizikalna predodžba informacije. Signali ...

analogni signal

analogni signal, u elektrotehnici, neprekidni električni signal kojemu vremenski prikaz u svakome trenutku ...

geodetski signal

geodetski signal, iz daljine vidljiva oznaka položaja odabrane točke na terenu, rabi se za viziranje ...

Adam, Henri Georges

Adam [ad8118'], Henri Georges, francuski kipar, grafičar i tapiserist (Pariz, 14. I. 1904 – La Clarté, ...

amplitudna modulacija

amplitudna modulacija, u komunikacijskoj tehnici, postupak prijenosa informacija kojim se u odašiljaču, ...

analizator

analizator, uređaj za provedbu analize. 1. U fizici, analizator elektromagnetskoga zračenja sastavnica ...

analogan

analogan (grč. ἀνάλογος: razmjeran). 1. Sličan, podudaran, srodan, odgovarajući. 2. Svojstven sustavu ...

atenuator

atenuator (lat. attenuare: oslabiti), naprava (slog otpornih elemenata ili tvar) za smanjenje i kontrolu ...

Aurora (brod)

Aurora, ruska i sovjetska krstarica iz sastava Baltičke flote (1903–48). Sudjelovala u bitki kod Tsushime ...

automatizacija

automatizacija, upravljanje strojevima, procesom ili sustavom s pomoću mehan. i elektroničkih uređaja ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10