Upit sibilarizacija, pronađeno natuknica: 4

sibilarizacija

sibilarizacija (prema lat. sibilare: piskati, pištati, zviždati), u fonetici, naziv za promjenu velarnih ...

alternacija

alternacija (kasnolat. alternatio: izmjena, izmjenjivanje). 1. Naizmjenično ponavljanje; izmjenjivanje, ...

palatalizacija

palatalizacija (prema palatal), glasovni proces u kojem se neki nenepčani suglasnik pretvara u nepčani ...

šuštavi suglasnik

šuštavi suglasnik, konsonant s visokim šumom koji nastaje odbijanjem dijela zračne struje o neku zaprjeku ...