Upit shareware, pronađeno natuknica: 2

shareware

shareware [šẹə"weə] (engl.), računalni program besplatno dostupan korisnicima, ali samo u određenome ...

freeware

freeware [fri:'weə] (engl.), računalni program kojim se može u potpunosti besplatno koristiti, ali, ...