Upit sfragistika, pronađeno natuknica: 6

sfragistika

sfragistika ili sigilografija (grč. σφραγίς ili lat. sigillum: pečat + -grafija) (pečatoslovlje), pomoćna ...

arheologija

arheologija (grč. ἀρχαıολογία, od ἀρχαῖος: prastar, drevan i -λογια: -logija), znanost koja na ostatcima ...

Gulin, Ante

Gulin, Ante, hrvatski povjesničar (Innsbruck, Austrija, 6. XI. 1944). Diplomirao povijest i arheologiju ...

Mošin, Vladimir

Mošin, Vladimir, ruski i jugoslavenski bizantolog i paleoslavist (Sankt Peterburg, 26. IX. 1894 – Skoplje, ...

pečat

pečat (staroslavenski pečatь) (štambilj, žig). 1. Naprava s urezanim reljefnim znakom i nazivom pravne ...

Zmajić, Bartol

Zmajić, Bartol, hrvatski arhivist, heraldičar i numizmatičar (Sušak, danas dio Rijeke, 19. XII. 1907 ...