Upit samopoimanje, pronađeno natuknica: 4

samopoimanje

samopoimanje (engleski self-concept), pojam o sebi, slika o sebi, sveukupnost doživljaja koje pojedinac ...

Ciceron, Marko Tulije

Ciceron, Marko Tulije (latinski Marcus Tullius Cicero [ma:'rkus tu'l:i·us ki'kero:], rimski govornik, ...

Lacković-Grgin, Katica

Lacković-Grgin, Katica, hrvatska psihologinja (Reka kraj Koprivnice, 22. X. 1940). Diplomirala psihologiju ...

poimanje

poimanje, u filozofiji, sagledavanje nečega sve do temelja na kojem ono počiva, spoznavanje uzroka (bîti) ...