Upit rutina, pronađeno natuknica: 3

rutina

rutina (franc. routine). 1. Vještina, lakoća obavljanja nekoga postupka, posla, stečena iskustvom. 2. ...

heljda

heljda (tur. helda) (Fagopyrum esculentum), kultivirana jednogodišnja biljka iz por. dvornika (Polygonaceae). ...

manira

manira (njem. Manier < (staro)franc. manière). 1. Ponašanje svojstveno nekoj osobi; vladanje. 2. Izražavanje ...