Upit rubrika, pronađeno natuknica: 10

rubrika

rubrika (latinski rubrica, od ruber: crven). 1. Napomene u pravnim kodeksima u antičko doba; u rukopisima ...

Barković, Josip

Barković, Josip, hrvatski prozaik i pjesnik (Otočac, 16. I. 1918 – Zagreb, 7. XII. 2011). Učiteljsku ...

Butorac, Tomislav

Butorac, Tomislav, hrvatski novinar (Podmelnik kraj Crikvenice, 2. III. 1929 – Zagreb, 24. XI. 2008). ...

Mauriac, François

Mauriac [mɔʀja'k], François, francuski romanopisac i esejist (Bordeaux, 11. X. 1885 – Pariz, 1. IX. 1970). ...

Most/The Bridge

Most/The Bridge [δəbri'62721], časopis pokrenut u Zagrebu 1966. u nakladi Društva hrvatskih književnika, ...

Nouvelle Revue française

Nouvelle Revue française [nuvε'l ʀəvy' fʀ8118sε:'z], francuski književni tjednik. Pokrenut 1909., za uredništava ...

Prica, Čedo

Prica, Čedo, hrvatski književnik (Plitvička Jezera, 10. VI. 1931 – Zagreb, 21. VI. 2009). Diplomirao ...

Strojarstvo

Strojarstvo, strukovni i znanstveni časopis za teoriju i praksu u strojarstvu, a izdaje ga Hrvatski ...

urednik

urednik. 1. U novinarstvu, novinar koji uređuje tekstove, odnosno redigira ih (prepravlja, priprema) ...

Van Doren, Carl

Van Doren [væn dɔ:'rən], Carl, američki povjesničar književnosti (Hope, 10. IX. 1885 – Torrington, 18. VII. 1950). ...

(1)