Upit rotacija, pronađeno natuknica: 41

rotacija

rotacija (lat. rotatio: okretanje, obrtanje). 1. U fizici, okretanje krutoga tijela oko osi. Svi dijelovi ...

Carrington, Richard Christopher

Carrington [kæ'riŋtən], Richard Christopher, engleski astronom (London, 26. V. 1826 – Churt, 27. XI. 1875). ...

diferencijalna rotacija

diferencijalna rotacija, pojava različitih perioda vrtnje dijelova svemirskih tijela, kojima vidljiva ...

astronomski sateliti

astronomski sateliti (od lat. satelles, genitiv satellitis: pratilac, pomoćnik), svemirske letjelice ...

atomska interferometrija

atomska interferometrija, mjerna tehnika koja se koristi valnim svojstvima atoma, tj. razlikom u fazama ...

Dinaridi

Dinaridi, geotektonski pojam koji obuhvaća širi prostor Dinarskoga gorja s produžetkom u južne Alpe ...

Euklidovi aksiomi

Euklidovi aksiomi, pet geometrijskih postavki (postulata) kojima su podložne geometrijske operacije ...

Feringa, Bernard

Feringa [fe:'rinγa], Bernard (Ben, puno ime Bernard Lucas Feringa), nizozemski kemičar (Barger-Compascuum, ...

geokozmologija

geokozmologija (geo- + kozmologija), znanost koja se bavi podrijetlom i geološkom poviješću Zemlje, ...

gibanje

gibanje. 1. U mehanici, promjena položaja materijalne točke ili promjena položaja ili orijentacije ...

(1)  2  3  4  5