Upit rezistencija, pronađeno natuknica: 2

rezistencija

rezistencija (kasnolat. resistentia: protivljenje, otpor). 1. U prirodnim znanostima i tehnici, svojstvo ...

sulfonamidi

sulfonamidi (sulfon[ske kiseline] + amidi), kemoterapeutici, amidi sulfonskih kiselina. Njihova je primjena ...