Upit revolucija 1848–49., pronađeno natuknica: 4

revolucija 1848–49.

revolucija 1848–49., niz revolucija u Europi kojima je završilo »doba revolucija« (1776/1789–1848), ...

revolucija

revolucija (kasnolat. revolutio: okretanje). 1. Općenito, nagla i temeljita promjena; sveukupnost zbivanja ...

Francuska

Francuska (République Française; France), država u zapadnoj Europi, između Belgije (duljina granice ...

Sjedinjene Američke Države

Sjedinjene Američke Države (akronim SAD; United States of America, akronim USA), država u Sjevernoj ...