Upit retrospektiva, pronađeno natuknica: 8

retrospektiva

retrospektiva (retro- + lat. spectare: gledati). 1. Osvrt na prethodna zbivanja; prikaz, pregled nečega ...

Atget, Eugène

Atget [ad·žɛ'], Eugène, francuski fotograf (Libourne, Gironde, 12. II. 1857 – Pariz, 4. VIII. 1927). ...

Avramova, Borka

Avramova, Borka, hrvatska kiparica (Tetovo, Makedonija, 9. X. 1924 – Zagreb, 25. III. 1993). Završila ...

Jančić, Stanko

Jančić, Stanko, hrvatski kipar (Zagreb, 2. V. 1932 – Zagreb, 23. X. 2018). Diplomirao 1956. na Akademiji ...

Lartigue, Jacques-Henri

Lartigue [laʀti'g], Jacques-Henri, francuski fotograf (Courbevoie, Hauts-de-Seine, 13. VI. 1894 – Nica, ...

Muzej za umjetnost i obrt

Muzej za umjetnost i obrt (MUO), kulturno-povijesni i umjetnički muzej, osnovan 1880. u Zagrebu na poticaj ...

Turina, Vladimir

Turina, Vladimir, hrvatski arhitekt (Banja Luka, BiH, 6. II. 1913 – Zagreb, 22. X. 1968). Diplomirao ...

Uzorinac, Zdenko

Uzorinac, Zdenko, hrvatski stolnotenisač i publicist (Zagreb, 7. VII. 1929 – Zagreb, 10. VI. 2005). ...