Upit referentni sustav, pronađeno natuknica: 13

referentni sustav

referentni sustav, dogovorno određen koordinatni sustav u kojem se definiraju položaji fizikalnih objekata ...

gibanje

gibanje. 1. U mehanici, promjena položaja materijalne točke ili promjena položaja ili orijentacije ...

inercija

inercija (lat. inertia: tromost). 1. Nepokretnost, negibljivost, nedjelovanje; ustaljenost, nepromjenljivost; ...

inercijski sustav

inercijski sustav, referentni sustav koji se giba jednoliko po pravcu u odnosu na neki sustav u kojem ...

mjesni sustav mirovanja

mjesni sustav mirovanja (LSR-sustav, akronim od engl. Local Standard of Rest), referentni sustav određen ...

ophodno vrijeme

ophodno vrijeme, vrijeme potrebno da jedno svemirsko tijelo obiđe oko drugoga, odnosno oko zajedničkoga ...

paralaksa

paralaksa (grč. παράλλαξις: promjena, odstupanje), prividan pomak tijela u odnosu na pozadinska tijela ...

smjer

smjer, dio opisa položaja, gibanja ili vektorske fizikalne veličine koji ne ovisi o prostornoj udaljenosti, ...

adaptivna optika

adaptivna optika, prilagodljiv optički sustav teleskopa, laserskih komunikacijskih sustava i dr. kojim ...

Argentina

Argentina (Republika Argentina/República Argentina), država, po veličini površine i po broju stanovnika ...

(1)  2