Upit razvijač, pronađeno natuknica: 2

razvijač

razvijač, otopina (rjeđe sprej) koja se rabi za stvaranje vidljive slike na osvijetljenoj fotografskoj ...

hidrokinon

hidrokinon (hidro- + kinon), p-dihidroksibenzen, C6H4(OH)2, bezbojni prizmatični kristali, topljivi ...