Upit razmnožavanje, pronađeno natuknica: 57

razmnožavanje

razmnožavanje (reprodukcija), proces kojim živi organizmi stvaraju potomstvo i tako omogućuju preživljavanje ...

vegetativno razmnožavanje

vegetativno razmnožavanje →  razmnožavanje ...

alge

alge (lat. algae), u najširem smislu, svi autotrofni organizmi na nižem razvojnom stupnju koji u svojem ...

amfigonija

amfigonija (amfi- + -gonija), spolno razmnožavanje uz sudjelovanje obiju gameta, za razliku od partenogeneze, ...

Aristotel

Aristotel (grčki Ἀριστοτέλης, Aristotélēs), grčki filozof, znanstvenik i polihistor (Stagira u Traciji, ...

biokemijsko inženjerstvo

biokemijsko inženjerstvo, primjena inženjerstva u vođenju bioloških procesa u industrijskim uvjetima, ...

biologija

biologija (bio- + -logija), znanost o svemu živom, o njegovim procesima i zakonitostima, pojavnim oblicima ...

biološko kruženje elemenata

biološko kruženje elemenata, kružno kretanje kemijskih elemenata u procesima izgradnje i razgradnje ...

blastogeneza

blastogeneza (blasto- + -geneza), u biologiji, razmnožavanje nespolnim načinom, pupanjem, npr. kod mješinaca ...

COVID-19 bolest

COVID-19 bolest, akutna virusna bolest uzrokovana koronavirusom SARS-CoV-2. Bolest se očituje povišenom ...

(1)  2  3  4  5  6