Upit razgradnja, pronađeno natuknica: 36

razgradnja

razgradnja, u biologiji, razlaganje visokomolekularnih prirodnih ili sintetskih spojeva na jednostavnije ...

alkoholno vrenje

alkoholno vrenje (alkoholna fermentacija), biokemijska razgradnja fermentabilnih šećera, uglavnom na ...

bakterije

bakterije (grč. βαϰτηρία: batina, palica), mikroskopski sitni jednostanični organizmi s prokariotskom ...

bakteriologija

bakteriologija (bakterija + -logija), znanost koja se bavi proučavanjem bakterija. Prvi je bakterije ...

biorazgradljivost

biorazgradljivost, sposobnost razgrađivanja tvari djelovanjem mikroorganizama, tj. mogućnost postupne ...

dekompozicija

dekompozicija (de- + lat. compositio: sastavljanje), rastavljanje, razlaganje, raščlanjivanje; raspadanje, ...

demontaža

demontaža (franc. démontage), rastavljanje u dijelove, rasklapanje, razgradnja (npr. uređaja, stroja, ...

digestija

digestija (lat. digestio, od digerere: raspoređivati, odvajati, razdijeliti). 1. U kemiji, ekstrakcija ...

fosforilacija

fosforilacija, u metabolizmu, proces vezanja fosfatne skupine (→  fosfoproteini). Fosforilacijom »na ...

gljive

gljive (Fungi, Mycota, Mycophyta), jedno od 6 carstava živoga svijeta. U tradicionalnoj biološkoj klasifikaciji ...

(1)  2  3  4