Upit radiofar, pronađeno natuknica: 3

radiofar

radiofar (radio- + far, prema ant. svjetioniku na grčkom otoku Faru), navigacijski odašiljač radiovalova ...

lokator

lokator (prema lat. locare: smjestiti), uređaj za otkrivanje pokretnih i nepokretnih objekata i utvrđivanje ...

plutača (pomorstvo)

plutača, plutajuće tijelo vezano ili usidreno na određenome mjestu na moru, rijeci ili jezeru, a služi ...