Upit računalna znanost, pronađeno natuknica: 7

računalna znanost

računalna znanost → računalstvo; informatika ...

informatika

informatika (franc. informatique, od inform[ation électronique et autom]atique: elektronička i automatska ...

računalstvo

računalstvo (engl. computing, computer science), znanstvena i stručna djelatnost povezana s izgradnjom ...

fiziologija

fiziologija (fizio- + -logija), znanost o životnim procesima i funkcioniranju živih organizama. Proučava ...

kemija

kemija (srednjovj. lat. chemia, chymia: < grč. χημεία, χυμεία: miješanje metala), prirodna znanost koja ...

kriptografija

kriptografija (kripto- + -grafija), prevođenje (kriptiranje ili šifriranje) razgovijetnoga teksta (jasan, ...

Tehnički muzej Nikola Tesla

Tehnički muzej Nikola Tesla, muzej u Zagrebu koji se bavi prikupljanjem, zaštitom, čuvanjem i izlaganjem ...