Upit računalna mreža, pronađeno natuknica: 12

računalna mreža

računalna mreža, sustav međusobno povezanih računala. Tim se sustavom omogućuje brza i jednostavna razmjena ...

električni vod

električni vod, skup od jednog ili više vodiča, izolatora i različite druge opreme koja služi za prijenos, ...

internet

internet (engl., od inter- + net[work]: mrežni sustav), svjetski sustav međusobno povezanih računalnih ...

intranet

intranet (engl., od intra- + engl. net: mreža), privatna računalna mreža neke tvrtke, institucije i ...

kriptografija

kriptografija (kripto- + -grafija), prevođenje (kriptiranje ili šifriranje) razgovijetnoga teksta (jasan, ...

mreža

mreža, pletivo od narijetko isprepletenih niti konca, užadi, žica i dr. materijala. Najstarija je poznata ...

poslužitelj

poslužitelj (server), računalo u računalnoj mreži koje drugim računalima omogućuje pristup perifernim ...

WLAN

WLAN (engl. Wireless LAN), bežična lokalna računalna mreža ostvarena radijskim valovima. U toj se mreži ...

mikroprocesor

mikroprocesor (mikro- + procesor), integrirani sklop koji u računalima i sličnim elektroničkim uređajima ...

obradba slike

obradba slike, računalna obradba slikovnih informacija u digitalnom obliku. Slika se općenito matematički ...

(1)  2