Upit pukovnija, pronađeno natuknica: 31

pukovnija

pukovnija, višerodna vojna taktička postrojba sastavljena od satnija, bojna ili skvadrona. Može biti ...

armija

armija (rus. armija prema franc. armée, od lat. armare: naoružati), sinonim za sveukupne oružane snage ...

Banovina

Banovina (također Banska krajina, Banska zemlja i Banija), dio nekadašnjega područja Vojne krajine u ...

Blagaj (Slunj)

Blagaj (prije Hrvatski Blagaj), selo na Kordunu, 15 km sjeverno od Slunja, Karlovačka županija; 29 st. ...

divizija

divizija (lat. divisio: razdioba; usp. franc. division, njem. Division). 1. Viša taktička postrojba ...

Đurđevac

Đurđevac, grad u Podravini, 25 km jugoistočno od Koprivnice; 6378 st. (2011). Leži na 121 m apsolutne ...

Erdődy, Ivan Nepomuk II.

Erdődy [ε'rdø:di], Ivan Nepomuk II. (Johannes Nepomucenus), hrvatsko-slavonsko-dalmatinski ban i podmaršal ...

garda

garda (franc. garde: straža), elitna postrojba sastavljena od posebno odabranih, odanih, dobro uvježbanih ...

grenadir

grenadir (franc. grenadier, preko njem. Grenadier), isprva (XVII. st.), naziv za vojnike pješake i ...

haramije

haramije (tur. haramî: razbojnik, odmetnik < arap. ḥarāmiyy: razbojnik, lupež), lako naoružani pješaci ...

(1)  2  3  4