Upit promulgacija, pronađeno natuknica: 2

promulgacija

promulgacija (lat. promulgatio: oglašivanje). 1. U pravu, proglašenje zakona; akt državnog poglavara ...

prirodno pravo

prirodno pravo (latinski ius naturale), višeznačan pojam koji označava: a) neotuđivo pravo svakog čovjeka ...