Upit pročišćavanje, pronađeno natuknica: 35

pročišćavanje

pročišćavanje, uklanjanje suvišnih sastojaka, primjesa i nečistoća. – U kemijskoj industriji pročišćavanje ...

adsorpcija

adsorpcija (lat. adsorptio: pripijanje), proces u kojemu čestice plina ili kapljevine (atomi, molekule ...

aluminij

aluminij (engl. aluminium, prema lat. alumen: stipsa), simbol Al (aluminium), element (atomski broj ...

cecilijanski pokret

cecilijanski pokret (po sv. Ceciliji, zaštitnici glazbe), organizirani pokret za obnovu katoličke crkvene ...

čelik

čelik (tur. çelik), slitina željeza s ugljikom (do 2,0%), najvažniji konstrukcijski materijal u gotovo ...

fluorna vlakna

fluorna vlakna, vlakna dobivena polimerizacijom fluorom supstituiranih ugljikovodika. Najvažniji je ...

helij

helij (novolat. helium, prema grč. ἥλıος: sunce), simbol He, kemijski element iz skupine plemenitih ...

hidrometalurgija

hidrometalurgija (hidro- + metalurgija), područje metalurgije koje obuhvaća dobivanje metala iz ruda ...

ispuh

ispuh (njem. Auspuff), uređaj za odvođenje ispušnih plinova iz toplinskih strojeva i motora s unutarnjim ...

ispušni plinovi

ispušni plinovi, plinovi izgaranja goriva u motorima s unutarnjim izgaranjem (Ottov, Dieselov, Wankelov ...

(1)  2  3  4