Upit primitivna funkcija, pronađeno natuknica: 4

primitivna funkcija

primitivna funkcija (latinski primitivus: prvotni, početni, prema primitus: otpočetka + funkcija) za ...

funkcija

funkcija (lat. functio: obavljanje; obnašanje). 1. Djelovanje, djelatnost, radnja, posao, služba, zadatak, ...

integral

integral (prema kasnolat. integralis: sastavni, cjelovit, od klas. lat. integer: netaknut, čitav) (znak ...

integralni račun

integralni račun, dio infinitezimalnog računa u kojem se proučavaju metode izračunavanja vrijednosti ...