Upit prijedlog, pronađeno natuknica: 256

prijedlog

prijedlog ili prepozicija (lat. praepositio), u lingvistici, naziv za vrstu riječi koje se upotrebljavaju ...

prijedlog za ponavljanje postupka

prijedlog za ponavljanje postupka, u parničnom postupku izvanredni, obično remonstrativni, nesuspenzivan, ...

Act of Parliament

Act of Parliament [ækt əv pα:'ləmənt], zakonski propis koji je izglasao Britanski parlament i potvrdio ...

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, znanstvenonastavna ustanova za promicanje medicinskih znanosti ...

akademski i znanstveni stupnjevi

akademski i znanstveni stupnjevi, zvanja i znanstvene kvalifikacije što ih daju visoka učilišta (sveučilišta, ...

akceptirati

akceptirati (njem. akzeptieren < lat. acceptare), usvojiti, prihvatiti (npr. neki prijedlog, nečije ...

Akcije, Lucije

Akcije, Lucije (latinski Lucius Accius [lu:'ki·us a'k:i·us] ili Attius [a't:i·us]), rimski tragički ...

alajbeg

alajbeg (tur. alaybeyi, od alay: puk; pukovnija + bey: beg), časnik u osmanskoj vojsci, neposredni zapovjednik ...

Albanija (država)

Albanija (Republika e Shqipërisë), država u jugoistočnoj Europi, između Crne Gore (duljina granice 172 km) ...

a limine

a limine [~ li:'mine] (lat.: od kućnoga praga), od samoga početka, potpuno. Tako npr. odbiti (otkloniti) ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|