Upit predstavništvo, pronađeno natuknica: 28

predstavništvo

predstavništvo. 1. U ekonomiji, poslovni ogranak većih poduzeća koji u ime i za račun poduzeća sklapa ...

AVNOJ

AVNOJ (akronim od Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije), opće političko predstavništvo ...

čartizam

čartizam (engl. chartism), prvi masovni radnički pokret brit. radnika 1830-ih i 1840-ih uzrokovan teškim ...

Decreta regni

Decreta regni [de:kre:'ta re:'gni:] (lat.: Odluke Kraljevstva), službeni naziv za zakone hrvatsko-ugarske ...

De Geer, Louis Gerard

De Geer [də jæ:r], Louis Gerard, švedski političar i književnik (Finspång, 18. VII. 1818 – Hanaskog, ...

diplomatska misija

diplomatska misija, sinonim za nazivke: diplomatsko predstavništvo ili diplomatsko zastupstvo, bez obzira ...

Država Slovenaca Hrvata i Srba

Država Slovenaca, Hrvata i Srba (Država SHS), nastala je u procesu raspada Austro-Ugarske Monarhije ...

duma

duma (rus. duma: misao), u kneževskoj i carskoj Rusiji, naziv različitih ustanova – predstavničkih, ...

ekspozitura

ekspozitura (njem. Expositur, od lat. expositus: izložen), podružnica neke ustanove, ispostava, predstavništvo, ...

Francuska

Francuska (République Française; France), država u zapadnoj Europi, između Belgije (duljina granice ...

(1)  2  3