Upit površinska, pronađeno natuknica: 85

površinska fizika

površinska fizika, područje fizike čvrstoga stanja unutar kojega se proučavaju svojstva graničnih ploha ...

površinska napetost

površinska napetost (znak σ), fizikalna veličina koja opisuje svojstvo površine tekućine zbog kojega ...

površinska struktura

površinska struktura, pojam iz ranijega razdoblja generativne gramatike suprotan pojmu duboke ili dubinske ...

Adara

Adara (arap. ‘aḏārā: djevica) (Adhara, Epsilon Velikoga psa, ε Canis Majoris), druga po sjaju zvijezda ...

Ahernar

Ahernar (arap. āẖir al-nahr: ušće) (Achernar, Alfa Eridana, α Eridani), najsjajnija zvijezda u zviježđu ...

Aldebaran

Aldebaran (arap. al-dabarān: koji slijedi, jer dolazi nakon Plejada) (Alfa Bika, α Tauri), najsjajnija ...

Alfard

Alfard (arap. al-fard: jedinstvena) (Alphard, Alfa Vodene zmije, α Hydrae, Tycho Brahe nazvao ju je ...

Alfeka

Alfeka (arap. al-fakka: kruna) (Alphecca, Gemma /lat.: pupoljak; dragi kamen/, Alfa Sjeverne krune, ...

Altair

Altair (arap. al‑ta’ir: koji leti) (Alfa Orla, α Aquilae), najsjajnija zvijezda u zviježđu Orlu, trinaesta ...

Američko sredozemno more

Američko sredozemno more, rubno more Atlantskog oceana između američkog kopna te Velikih i Malih Antila. ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9