Upit politika »novoga kursa«, pronađeno natuknica: 4

politika »novoga kursa«

politika »novoga kursa«, politički program dijela hrvatskih i srpskih političara iz banske Hrvatske ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

južnoslavenska ideja

južnoslavenska ideja, ideja o kulturnom, nacionalnom i političkom povezivanju južnoslavenskih naroda, ...

Rakodczay, Aleksandar

Rakodczay (madž. izgovor [rα'kɔdcαj]), Aleksandar (Sándor), hrvatski ban (Bratislava, 25. IX. 1848 – ...