Upit polietilenska vlakna, pronađeno natuknica: 3

polietilenska vlakna

polietilenska vlakna, umjetna vlakna od polietilena visoke ili niske gustoće. Standardna polietilenska ...

kemijska vlakna

kemijska vlakna, vlakna koja se proizvode tehnološkim postupkom; nazivaju se i umjetnim vlaknima, za ...

vlakna, tekstilna

vlakna, tekstilna, izduljene (nitaste) tvorevine koje služe za izradbu složenijih tekstilnih proizvoda. ...