Upit poikilotermne životinje, pronađeno natuknica: 3

poikilotermne životinje

poikilotermne životinje (grč. ποιϰίλος: raznovrstan + -terman), životinje koje nemaju mehanizama za ...

gmazovi

gmazovi (Reptilia), najniži razred pravih kopnenih kralježnjaka. Nastanjuju sve kontinente izuzev Antarktika. ...

homoiotermne životinje

homoiotermne (homeotermne) ili toplokrvne životinje (grč. ὁμοῖος: jednak, istovrstan + -terman), životinje ...