Upit planimetar, pronađeno natuknica: 4

planimetar

planimetar (plani- + -metar), sprava za mjerenje površine (integriranje) likova na planu u jednoj ravnini. ...

harfa (matematika)

harfa ili nitni planimetar →  planimetar ...

integrator

integrator (prema lat. integrare: uspostaviti, obnoviti), mehanički instrument za rješavanje diferencijalnih ...

planimetrija

planimetrija (plani- + -metrija), područje geometrije koje se bavi proučavanjem geometrijskih likova ...