Upit pizistrat, pronađeno natuknica: 6

Pizistrat

Pizistrat (grčki Πεισίστρατος, Peisístratos), prvi od atenskih tirana (?, oko 600. pr. Kr. – ?, 528. ...

Atena (grad)

Atena (Atina, novogrčki Αϑήνα, Athēna [aϑi'na], starogrčki Ἀϑῆναι, Ath61571nai), glavni i najveći grad Grčke, ...

Kodro

Kodro (grč. Κόδρος, Kódros), prema grčkoj legendi, posljednji atenski kralj (XI. st. pr. Kr.). Pri provali ...

Onomakrit

Onomakrit (grčki Ὀνομάϰριτος, Onomákritos), tumač i upravitelj Muzejevog proročišta (Atena, druga polovica ...

Solon

Solon (grčki Σóλων, Sόlōn), atenski državnik, zakonodavac i pjesnik (?, oko 638. pr. Kr. – ?, oko 558. pr. Kr.). ...

tiranin

tiranin (grč. τύραννoς), u antičkoj Grčkoj apsolutni vladar, autokrat koji samovoljno odlučuje o vođenju ...