Upit petlja, pronađeno natuknica: 17

petlja

petlja. 1. Cestovno raskrižje u dvije ili više razina. Gradi se kod križanja autoceste, odn. višetračne ...

A

A. 1. Prvo slovo u svim grafijskim sustavima starosemitskoga podrijetla pa tako i u hrvatskoj latinici ...

Ampère, André-Marie

Ampère [8118pε:'ʀ], André-Marie, francuski fizičar, matematičar, kemičar i filozof (Lyon, 20. I. 1775 – ...

Barnard, Edward Emerson

Barnard [bα:'ɹnəɹd], Edward Emerson, američki astronom (Nashville, 16. XII. 1857 – Williams Bay, 6. II. 1923). ...

električni strujni krug

električni strujni krug, sklop izvora električne energije, vodiča, trošila i ostalih elemenata koji ...

faktotum

faktotum (lat. fac totum: učini sve), onaj koji sve čini, koji može ili želi sve sam uraditi, koji ...

histereza

histereza (grč. ὑστέρησıς: manjak, zaostajanje), pojava da učinci nekoga djelovanja kasne u odnosu na ...

Kopernik, Nikola

Kopernik [kope'rn’ik], Nikola, poljski astronom, teoretik heliocentričnoga sustava (Toruń, 19. II. 1473 ...

köttlaška kultura

köttlaška kultura (udomaćeni izgovor [ke'tlaška ~]), slavenska kultura kasnoga VIII. do X. st. raširena ...

luping

luping ili petlja (engl. looping), lik u akrobatskom letenju u kojem zrakoplov opisuje zatvorenu krivulju ...

(1)  2