Upit personifikacija, pronađeno natuknica: 54

personifikacija

personifikacija (persona + -fikacija), utjelovljenje, poosobljenje; predočivanje apstraktnoga pojma, ...

Abundancija

Abundancija (latinski Abundantia), rimska božica, personifikacija obilja. Atribut joj je rog obilja ...

Amaterasu Omikami

Amaterasu Omikami (japanski: velika uzvišena božica koja osvjetljuje nebo), u japanskoj mitologiji, ...

Anu (bog)

Anu (Anū) ili Anum (sumerski an: visina, nebo), asirski i babilonski bog neba, preuzet iz sumerske religije. ...

Arbuthnot, John

Arbuthnot [α:bʌ'ϑnət], John, škotski književnik (Inverbervie, IV. 1667 – London, 27. II. 1735). Liječnik ...

Areta (religija)

Areta (grč. ἀρετή: vrlina, krjepost), u grčkoj mitologiji, personifikacija krjeposti, kći Zeusova i ...

Bog

Bog (grč. ϑεός, theós, lat. Deus, sanskrt. bhagas, semitski El, Elohim, hebr. Jahve, arap. Allah), sveto, ...

Brahma

Brahma (Brahmā [bra'hma:]), u hinduizmu, personifikacija apsolutnoga, panteističkog svebića (→  brahman). ...

Deimos (religija)

Deimos [dẹi'~] (grč. Δεῖμος, Deĩmos), u grčkom mitu, sin boga rata Aresa i božice ljubavi Afrodite, ...

demon

demon (kasnolat. daemon, od grč. δαίμων: božanstvo; zao duh), prema vjerovanju Hindusa, Egipćana, Asiraca, ...

(1)  2  3  4  5  6