Upit perpera, pronađeno natuknica: 4

perpera

perpera (srednjovjekovni grčki πέρπυρα: novčići, prema grčkom ὑπέρπυρος: jako užaren, sjajan), opći ...

daće

daće ili dažbine, skupni naziv za sva podavanja koja su stanovnici nekog upravnog područja dužni davati ...

Mljet

Mljet, otok u južnodalmatinskom otočju; obuhvaća 98,02 km2 s 1081 st. (2011). Dug je 37 km, širok do ...

novac

novac, institucionalizirano sredstvo koje vjerovnik na osnovi društvene konvencije ili zakonske obveze ...