Upit papirus, pronađeno natuknica: 22

papirus (botanika)

papirus (lat. papyrus < grč. πάπυρος) (Cyperus papyrus), biljka iz porodice šiljeva (Cyperaceae) s mesnatim ...

papirus (materijal)

papirus (lat. papyrus < grč. πάπυρος), pisaći materijal u antičkim civilizacijama Bliskog istoka i Sredozemlja ...

Ahmes (staroegipatski pisac)

Ahmes (oko 1600. pr. Kr.), staroegipatski pisac najstarijega sačuvanog matematičkoga djela, po njemu ...

Alcestis Barcinonensis

Alcestis Barcinonensis [~ce:'~ ~no:ne:'~] (latinski: Alkestida iz Barcelone), anonimna latinska pjesma ...

Biblija

Biblija (kasnolat. Biblia, od grč. βıβλία, deminutiv mn. [jed. βıβλίον] od βίβλος: knjiga), sveta knjiga ...

biblos

biblos (grč. βíβλος i βύβλος), antički naziv za egipatsku močvarnu biljku papirus (Cyperus papyrus), ...

crtež

crtež, grafički prikaz oblika na nekoj površini; slika predmeta ili pojava rađena s pomoću crtaćeg materijala ...

Didim

Didim (grčki Δίδυμος, Dídymos), grčki filolog (? Aleksandrija, oko 63. pr. Kr. – ?, oko 10). Autor golema ...

Južni Sudan

Južni Sudan (South Sudan; Republika Južni Sudan/Republic of South Sudan), država u istočnome dijelu ...

knjiga

knjiga (praslavenska riječ nejasna postanka, možda od staronordijskoga kenning: bilješka, znak, ili ...

(1)  2  3