Upit panteon, pronađeno natuknica: 20

panteon

panteon (lat. pantheon < grč. πάνϑειον: hram svih bogova). 1. U antičkome graditeljstvu, svetište ...

Agripa, Marko Vipsanije

Agripa, Marko Vipsanije (lat. Marcus Vipsanius Agrippa [ma:'rkus wi:psa:'ni·us agri'p:a]), rimski vojskovođa ...

Bernini, Gian Lorenzo

Bernini [berni:'ni], Gian Lorenzo, talijanski kipar, graditelj, slikar i pisac (Napulj, 7. XII. 1598 ...

Bonifacije IV.

Bonifacije IV., papa 608–615., benediktinac. Pretvorio Panteon, koji mu je ustupio car Foka, u kršćansku ...

brahmanizam

brahmanizam, indijski vjerski, tradicijski i društveni sustav što se temelji na religiji indijskih Arijaca ...

Caracas

Caracas [kara'kas], glavni grad Venezuele i saveznoga distrikta; 1 942 652 st. (2011), s metropolitanskim ...

hram

hram (isto što i latinski templum, grčki ναός i ἱερόν), građevina posvećena kultu nekoga božanstva; ...

Laozi

Laozi [lauʒị] (pinyin; također Lao-ce, Lao-tse, Lao-tzu) (kin.: stari učitelj), kineski filozof, začetnik ...

León (Španjolska)

León [leɔ'n], glavni grad istoimene pokrajine u Kastilji (autonomna zajednica Castilla y León), sjeverozapadna ...

Martovo polje

Martovo ili Marsovo polje (lat. Campus Martius [ka'mpus ma'rti·us], kasnolat. [ma'rci·us], polje boga ...

(1)  2