Upit paneuropski prometni koridori, pronađeno natuknica: 2

paneuropski prometni koridori

paneuropski prometni koridori, mreža cestovnih i željezničkih prometnih pravaca uspostavljena s dugoročnim ...

prometni koridor

prometni koridor, uzak pojas definiranih granica namijenjen kretanju prometala. U zračnome prometu, ...