Upit palatalizacija, pronađeno natuknica: 10

palatalizacija

palatalizacija (prema palatal), glasovni proces u kojem se neki nenepčani suglasnik pretvara u nepčani ...

alternacija

alternacija (kasnolat. alternatio: izmjena, izmjenjivanje). 1. Naizmjenično ponavljanje; izmjenjivanje, ...

Furlani

Furlani, stanovnici talijanske pokrajine Furlanije jezično srodni Retoromanima u jugoistočnoj Švicarskoj ...

indoiranski jezici

indoiranski jezici, jedna od grana indoeuropske jezične porodice; dijele se na indijske indoarijske ...

nordijski jezici

nordijski jezici (skandinavski jezici), jezici sjevernogermanske skupine indoeuropskih jezika: danski, ...

Romani

Romani, zajednički naziv za narode koji govore romanskim jezicima, od kojih su najprošireniji francuski, ...

Rusi

Rusi (ruski русские, russkie), slavenski narod nastanjen uglavnom u Ruskoj Federaciji, gdje čini 80,2% ...

sinharmonizam

sinharmonizam (sin- + harmonizam, od harmonija). 1. Slogovna harmonizacija koju su slavisti uočili ...

slavenski jezici

slavenski jezici, skupina (grana) indoeuropskih jezika, genetski bliska baltičkim jezicima (litavskomu, ...

starocrkvenoslavenski jezik

starocrkvenoslavenski jezik, najstariji slavenski književni jezik nastao prevođenjem grčkih crkvenih ...

(1)