Upit pakao, pronađeno natuknica: 62

pakao

pakao, u mnogim religijama, predodžba o podzemlju kao svijetu smrti, božanstava pokojnika, podzemnih ...

Alaupović, Tugomir

Alaupović, Tugomir, hrvatski književnik i političar (Dolac kraj Travnika, 18. VIII. 1870 – Zagreb, 8. IX. 1958). ...

Alexandru, Ioan

Alexandru [aleksa'ndru], Ioan (pravo ime Ion), rumunjski književnik (Topa Mică blizu Cluja, 25. XII. 1941 ...

Amis, Martin

Amis [ẹi'mis], Martin, engleski književnik (Oxford, 25. VIII. 1949). Sin K. Amisa. Studirao na Sveučilištu ...

Arallu

Arallu [ara'lu], u babilonsko-asirskoj mitologiji, carstvo mrtvih. (→  had; pakao) ...

Badr, Lijana

Badr, Lijana (arapski Liyāna Badr [badr]), palestinska prozaistica i filmska redateljica (Jeruzalem, ...

Beckmann, Max

Beckmann [bε'kman], Max, njemački slikar i grafičar (Leipzig, 12. II. 1884 – New York, 27. XII. 1950). ...

Bertran de Born

Bertran de Born [bεʀtʀ8118' də bɔʀn], vicomte de Hautefort, provansalski pjesnik (?, oko 1140 – Dalon, ...

Biebl, Konstantin

Biebl [bi:bl], Konstantin, češki književnik (Slavětín u Loun, 26. II. 1898 – Prag, 12. XI. 1951). Predstavnik ...

Bosch, Hieronymus

Bosch (niz. [bɔsx], udomaćeno boš]), Hieronymus (pravo ime Jeroen van Aeken ili Aken), nizozemski slikar ...

(1)  2  3  4  5  6  7