Upit osvijetljenost, pronađeno natuknica: 9

osvijetljenost

osvijetljenost (svjetlosna izloženost ili ekspozicija) (znak Hs), fotometrijska fizikalna veličina koja ...

bljeskalica

bljeskalica, uređaj za odašiljanje svjetlosnih impulsa, pri čemu trajanje impulsa i stanke može biti ...

ekspozicija

ekspozicija (lat. expositio). 1. Izlaganje, izloženost (npr. suncu); izložba. 2. Vrsta retoričke vježbe ...

fotometar

fotometar (foto- + -metar), instrument za mjerenje svjetlosne jakosti. Temelji se na uspoređivanju osvijetljenosti ...

H

H. 1. Dvanaesto slovo hrvatske abecede, a osmo latinske, za velar /h/. Nosi silabičko ime »ha«. Razvilo ...

Hrvatska (država)

Hrvatska (Republika Hrvatska), država u jugoistočnoj Europi, između Slovenije na sjeverozapadu (duljina ...

Jadransko more

Jadransko more ili Jadran, dio Sredozemnoga mora između Balkanskog i Apeninskoga poluotoka do Otrantskih ...

vid

vid. 1. Osjet kojim se zamjećuju različite značajke predmeta u okolišu (npr. veličina, boja, oblik, ...

Weber-Fechnerov zakon

Weber-Fechnerov zakon [ve:'bəɹ fε'62179nəɹ~], zakon u području osjetne psihologije i percepcije prema kojemu ...