Upit osjemenjivanje, pronađeno natuknica: 7

osjemenjivanje

osjemenjivanje, proces u kojem se muške i ženske spolne stanice dovode u kontakt kako bi se omogućila ...

umjetno osjemenjivanje

umjetno osjemenjivanje →  osjemenjivanje ...

bioetika

bioetika (bio- + etika) (medicinska etika), grana etike koja se bavi proučavanjem ljudskoga ponašanja ...

oplodnja

oplodnja ili fekundacija (prema lat. fecundare: činiti plodnim, rodnim), spajanje gameta suprotnih spolova; ...

pčela, medonosna

pčela, medonosna (Apis mellifera), zadružni kukac iz por. pravih pčela (Apidae). Nakon posljednjega ...

Šimunić, Božidar

Šimunić, Božidar, hrvatski veterinar (Krapina, 21. X. 1921 – Zagreb, 13. I. 2011). Diplomirao na Veterinarskom ...

veterinarstvo

veterinarstvo ili veterinarska medicina (veterina) (kasnolat. [ars] veterinaria, prema veterinarius: ...