Upit organska kemija, pronađeno natuknica: 10

organska kemija

organska kemija, grana kemije koja pretežito eksperimentalno, ali i teorijski, proučava organske spojeve, ...

anorganska kemija

anorganska kemija, dio kemije što se bavi kemijskim elementima i njihovim spojevima, osim većine ugljikovih ...

Cerkovnikov, Eugen

Cerkovnikov, Eugen, hrvatski kemičar ruskog podrijetla (Kamenskaja, 26. XII. 1904 – Rijeka, 25. VII. 1985). ...

Institut Ruđer Bošković

Institut Ruđer Bošković (IRB), najveća i najpoznatija hrvatska središnja ustanova za temeljna i primijenjena ...

Liebig, Justus von

Liebig [li:'bi62179], Justus von, njemački kemičar (Darmstadt, 12. V. 1803 – München, 18. IV. 1873). Radio ...

Mendeljejev, Dmitrij Ivanovič

Mendeljejev (Mendeleev) [m’ind’il’e'if], Dmitrij Ivanovič, ruski kemičar (Toboljsk, 8. II. 1834 – Sankt ...

Režek, Adolf

Režek, Adolf, hrvatski kemičar (Varaždin, 25. IX. 1902 – Zagreb, 4. VI. 1980). Studirao kemiju, fiziku ...

ugljik

ugljik, simbol C (lat. carboneum), kemijski element (atomski broj 6, relativna atomska masa 12,011). ...

kemija

kemija (srednjovj. lat. chemia, chymia: < grč. χημεία, χυμεία: miješanje metala), prirodna znanost koja ...

koloidi

koloidi (engl. colloid, prema grč. ϰόλλα: ljepilo + -oid), disperzni sustavi koji se sastoje od najmanje ...

(1)