Upit orbitala, pronađeno natuknica: 12

orbitala

orbitala (prema orbita), valna funkcija elektrona u atomu (atomska orbitala) ili molekuli (molekularna ...

Alaga, Gaja

Alaga, Gaja, hrvatski fizičar (Svetozar Miletić kraj Sombora, 3. VII. 1924 – Zagreb, 7. IX. 1988). Podrijetlom ...

fizika čvrstog stanja

fizika čvrstog stanja, grana fizike koja proučava strukturu tvari u čvrstome stanju te s pomoću kvantne ...

Fukui Kenichi

Fukui Kenichi, japanski kemičar (Nara, 4. X. 1918 – Kyoto, 9. I. 1998). Profesor fizikalne kemije na ...

hibridizacija

hibridizacija (prema lat. hybrida: mješanac). 1. U biologiji, križanje biljaka ili životinja različitih ...

Hoffmann, Roald

Hoffmann [hɔ:'fmən], Roald, američki kemičar poljskog podrijetla (Złoczów, Poljska, danas Zoločiv, Ukrajina, ...

Hund, Friedrich

Hund [hunt], Friedrich, njemački fizičar (Karlsruhe, 4. II. 1896 – Göttingen, 31. III. 1997). Profesor ...

kvantna kemija

kvantna kemija, dio kemije koji se bavi primjenom kvantne teorije u kemiji. Njezinim se početkom smatra ...

Mulliken, Robert Sanderson

Mulliken [mʌ'likən], Robert Sanderson, američki kemičar i fizičar (Newburyport, Massachusetts, 7. VI. 1896 ...

Slater, John Clark

Slater [slẹi'təɹ], John Clark, američki fizičar (Oak Park, 22. XII. 1900 – Sanibel Island, 28. VII. 1976). ...

(1)  2