Upit optika atmosfere, pronađeno natuknica: 5

optika atmosfere

optika atmosfere (atmosferska optika), grana fizike koja proučava pojave nastale lomom, odbijanjem, ...

fatamorgana

fatamorgana (tal. Fata Morgana, od franc. Morgane la fée: vila Morgana; engl. Morgan le Fay). 1. Mitološki ...

Rayleigh, John William Strutt

Rayleigh [rẹi'li], John William Strutt [strʌt], engleski fizičar (Langford Grove, 12. XI. 1842 – Tarling ...

adaptivna optika

adaptivna optika, prilagodljiv optički sustav teleskopa, laserskih komunikacijskih sustava i dr. kojim ...

optika

optika (prema grč. ὀπτιϰὴ [τέχνη]: [znanost] o vidu), grana fizike koja se bavi svojstvima i širenjem ...