Upit optička varka, pronađeno natuknica: 3

optička varka

optička varka, vidno opažanje koje ne odgovara geometrijskim ili fizikalnim svojstvima promatranog predmeta. ...

divlji oganj

divlji oganj (lat. ignis fatuus), pojava koja katkad nastaje noću nad močvarnim vodama: palucanje blijedih ...

stup

stup, u graditeljstvu, slobodan okomiti potporanj u obliku valjka, koji prenosi teret nadgrađa na čvrstu ...