Upit opservacija, pronađeno natuknica: 5

opservacija

opservacija (lat. observatio). 1. Promatranje, motrenje, opažanje. – U medicini, praćenje simptoma, ...

Arène, Paul

Arène [aʀε'n], Paul, francuski pisac i provansalski pjesnik (Sisteron, 26. VI. 1843 – Antibes, 17. XII. 1896). ...

Hauptmann, Gerhart

Hauptmann [hạu'ptman], Gerhart, njemački književnik (Ober-Salzbrunn, Šleska, 15. XI. 1862 – Agnetendorf, ...

Matoš, Antun Gustav

Matoš, Antun Gustav, hrvatski književnik (Tovarnik, 13. VI. 1873 – Zagreb, 17. III. 1914). U Zagrebu, ...

Predin, Zoran

Predin, Zoran, slovenski pjevač i skladatelj (Maribor, 16. VI. 1958). Glazbenu karijeru počeo je 1979. ...