Upit okoliš, pronađeno natuknica: 156

okoliš

okoliš, prirodno ili stvoreno okruženje u kojem žive čovjek i druga bića; ukupnost svih prirodnih i ...

aktivizam

aktivizam (francuski activisme, njemački Aktivismus, prema latinskom activus: djelatan), raspoloženje, ...

alkohol

alkohol (kasnolat. < arap. al-kuḥl: antimon u prahu [za bojenje očnih kapaka], potom pročišćena tvar), ...

alternativni izvori energije

alternativni izvori energije, sunčana energija dobivena izravnom pretvorbom, energija vjetra, morskih ...

ambijent

ambijent (od lat. ambiens, genitiv ambientis: koji okružuje). 1. Sredina, okoliš, okolina (prirodni, ...

analiza društvenih troškova i koristi

analiza društvenih troškova i koristi (engleski cost-benefit analysis), metoda ocjene prijedloga ulaganja ...

arhitektura

arhitektura (lat. architectura, od grč. ἀρχıτέϰτων: graditelj) (graditeljstvo), umjetnost organiziranja ...

Artuković, Lovro

Artuković, Lovro, hrvatski slikar i grafičar (Zagreb, 31. V. 1959). Završio Akademiju likovnih umjetnosti ...

astronomski sateliti

astronomski sateliti (od lat. satelles, genitiv satellitis: pratilac, pomoćnik), svemirske letjelice ...

bakterije

bakterije (grč. βαϰτηρία: batina, palica), mikroskopski sitni jednostanični organizmi s prokariotskom ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >