Upit oduzimanje, pronađeno natuknica: 50

oduzimanje

oduzimanje (odbijanje, suptrakcija), osnovna matematička operacija kojom se određuje koliko se razlikuju ...

adstringencije

adstringencije ili adstringensi (lat. adstringens: koji steže), sredstva koja stežu tkivo. Najčešće ...

agrarne zemljišne operacije

agrarne zemljišne operacije, skup administrativnih i tehničkih postupaka u poljoprivredi. Najčešće su ...

algebarska operacija

algebarska operacija, matematička operacija u nižoj matematici, operacija zbrajanja, oduzimanja, množenja, ...

algebarski izraz

algebarski izraz, matematički izraz napisan s općim brojevima, tj. s pomoću konstanata (a, b, c), varijabla ...

amputacija Hrvatske

amputacija Hrvatske, ideja o izdvajanju teritorijalno smanjene Hrvatske iz Kraljevine SHS, koja je nastala ...

aritmetička operacija

aritmetička operacija (računska operacija), osnovna matematička operacija: zbrajanje, oduzimanje, množenje, ...

Arnold iz Brescie

Arnold iz Brescie [~ bre'š:e] (lat. Arnaldus Briziensis), redovnik i vođa pokreta protiv papinske svjetovne ...

balansiranje

balansiranje, uravnoteženje sila što se javljaju u mirovanju (statičko balansiranje) i u vrtnji (dinamičko ...

binarna operacija

binarna operacija, matematička operacija koja uređenomu paru operanada (elemenata danoga skupa) pridružuje ...

(1)  2  3  4  5