Upit oda, pronađeno natuknica: 68

oda

oda (grč. ᾠδή: pjesma), u starogrčkom pjesništvu, lirska pjesma svjetovna karaktera nastala iz korskih ...

Oda Nobunaga

Oda [oda] Nobunaga, japanski državnik i vojskovođa (pokrajina Owari, 1534 – Kyoto, 21. VI. 1582). Član ...

Aachen

Aachen [a:'xən] (francuski Aix la Chapelle), grad u Nordrhein-Westfalenu, blizu belgijske i nizozemske ...

Alfieri, Vittorio

Alfieri [~fiε:'~], Vittorio, talijanski književnik (Asti, 16. I. 1749 – Firenca, 8. X. 1803). Podrijetlom ...

anakreontika

anakreontika, europska ljubavna lirika iz razdoblja rokokoa, nastala po uzoru na kasnogrčku (helenističku) ...

Arapi

Arapi, narodi semitskog podrijetla nastanjeni na poluotoku Arabiji, odakle su se raširili po jugozapadnoj ...

Ashikaga

Ashikaga [aši~], dinastija japanskih nasljednih šoguna koji su stvarno vladali Japanom od 1338. do 1573; ...

Aubigné, Théodore Agrippa d’

Aubigné [obińẹ'], Théodore Agrippa d’, francuski pjesnik, povjesničar i satiričar (kod Ponsa, pokrajina ...

Avancini, Nikolaus

Avancini [avanč'i:'ni] ili Avancinus [~ci'~], Nikolaus, austrijski književnik i teolog (Brez kraj Trenta, ...

Bakhilid

Bakhilid (grčki Βαϰχυλίδης, Bakkhylídēs), grčki lirski pjesnik (Julida na otoku Keju, oko 518 – ?, 450. pr. Kr.). ...

(1)  2  3  4  5  6  7